linija - planuojamas maršrutas

            linija - nuvažiuotas maršrutas